Opplev en kunstutstilling iscenesatt som en hage, delvis velstelt og delvis gjengrodd av kunstnerne Ronak Moshtaghi, Josefin Jussi Andersson og Hannah Wiker Wikström.

I utstillingsrommene på Interkulturelt museum inviteres publikum inn i en sanselig, abstrakt scenografi, som ikke forklarer, eller rammer inn fortellinger om fellesskap og kultur, men som åpner for undersøkelse av de flytende relasjonene mellom mennesker, ting og fortellinger.

Vennskap, jord, bakterier og abstraksjon er startpunktene for kunstnernes undersøkelser av sammenhengen mellom handlinger, og utviklingen av sosiale og kulturelle fellesskap. Over tid har kunstnerne utsatt seg, og hverandre, for ulike inntrykk. De har vent seg til ulike mennesker, situasjoner og spørsmål, og undersøkt om denne prosessen gir en mulighet for å forstå og demontere ulike måter å være på.


Kunstnerne Ronak Moshtaghi (1987), Josefin Jussi Andersson (1987) og Hannah
Wiker Wikström (1990) har alle kunstutdannelse i fra både Oslo og internasjonalt.
Felles i deres kunstnerskap er arbeid med abstraksjon og performativitet. I arbeidet med Pity-Play har de sett etter møtepunkter og overføringer mellom sine kunstnerpraksiser.

 

Praktisk Informasjon