Bli kjent med noen av 1970-tallets kvinnelige kunstpionerer.

1970-tallet var unikt fordi kunsthåndverket ble erkjent som et selvstendig kunstnerisk uttrykk. Et økende antall kvinner utdannet seg ved Kunst- og håndverksskolen (SHKS) og flere ble markante innen sine felt.

Mange av disse arbeidene er i dag i privat eie og derfor lite tilgjengelige. Denne lille utstillingen er satt opp for å hedre noen av tiårets sentrale kvinnelige utøvere.

Se miniutstillingen i besøkssenteret ved museumbutikken og kaféen.