Få med deg parkkonsert fra gamle dager når Oslo Brigademusikk kommer til Bymuseet.

Det blir en god blanding av marsjer, valser og karakterstykker som blant annet Lærkekvidder av Oscar Borg. Oslo Brigademusikk er en kopi av det gamle norske militærorkesteret i tida før 1920.

Dirigent og programleder er Jan Eriksen.

Praktisk Informasjon