God førjul! Se våre åpningstider for jul og nyttår her

Bestilling

Line Rogstad Wikan lrw@oslomuseum.no / 973 36 839

Visste du at da slottet ble bygget, syntes folk at det var plassert ute på landet? At sjokolade kom til byen for 400 år siden? Eller at Oslo alltid har vært en innvandrer- og innflytterby?

Bli bedre kjent med menneskene som har bodd i og bygget byen. Her får elevene høre om middelalderen, storbrannen i 1624, arbeiderklassen og borgerskapet i Christiania.

Fra læreplanen i samfunnsfag, kompetansemål etter 10. trinn:

– Drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk

– Reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst

Fra læreplanen i historie, kompetansemål etter vg2:

– Reflektere over hvorfor historikere deler inn fortiden i perioder og vurdere hvordan vi kan periodisere fortiden på grunnlag av ulike kriterier

– Gjøre rede for viktige endringer i hvordan mennesker har skaffet seg mat og brukt naturressurser, og vurdere betydningen av dette for mennesker og et bærekraftig samfunn

– Utforske og reflektere over hvordan fortiden minnes lokalt og nasjonalt

Praktisk Informasjon