" />

"Jeg tror på det et museum forteller meg!" Eller finnes det andre sannheter der ute? Hvilken makt har museet i å formidle historiske fakta, og hva bør en tenke på når en ny utstilling skal produseres?

Utforsk bilder, gjenstander, tekst, digitale løsninger og romlig utforming i Bymuseets basisutstilling OsLove – byhistorie for begynnere, som forteller byens historie over 1000 år. Hvilke kilder og fortellinger har museet valgt å løfte fram, og hva har falt bort? Kan et kritisk blikk på utstillingen også få betydning for hvordan vi leser og tolker dagens samfunn?

Varighet: ca. 90 minutter

Fra læreplanen i historie, kompetansemål etter VG3:

– Reflektere over hvordan fortolkninger av fortiden er preget av nåtidsforståelse og forventninger til framtiden

– Reflektere over hvordan fortiden brukes av ulike aktører og drøfte hensikten med denne historiebruken

Fra læreplanen i historie og filosofi, kompetansemål etter VG3:

– Gjøre rede for hvordan historiebevissthet formes og endres ved å vise hvordan vår samtidsforståelse preger våre fortolkninger av fortiden og hvordan våre fortolkninger av fortiden er preget av vår forståelse av oss selv