Er du nysgjerrig på Oslos middelalder- og renessansehistorie? Vil du vite mer om de nye funnene som er gjort i forbindelse med utbyggingen av Follobanen og de siste tiårenes utgravninger i Bjørvika? Velkommen til Oslohistorieseminaret 2023!

Lørdag 14. oktober inviterer Oslo byarkiv, Byantikvaren i Oslo og Oslo Museum for femte gang til åpent historieseminar, denne gangen med byens middelalder- og renessansehistorie som hovedtema. Temaet er aktualisert av nye arkeologiske funn gjort i forbindelse med anleggelse av Follobanen og utgravninger i Bjørvika, samt neste års markering av at det er 400 år siden det gamle Oslo brant, og byen ble flyttet og gjenoppbygget under navnet Christiania.

Vi inviterer til en hel dag med faglige innlegg, spørsmål, diskusjoner, lunsj og gode kaffepauser. Seminaret holdes i historiske lokaler i Oslo Hospitals kirke/Gamlebyen kirke, og avsluttes med en byvandring i Gamlebyen. Med oss på programmet har vi en rekke spesialister på Oslos middelalder- og renessansehistorie, som også er dyktige formidlere.

KJØP BILLETT

Pris: kr. 160,- (inkluderer enkel lunsj og kaffe/te ved oppstart og underveis i programmet). Billett må kjøpes innen onsdag 11. oktober.

Oslohistorieseminaret er en årlig faglig og sosial møteplass for alle som er opptatt av Oslos historie. Seminaret er åpent for alle som er glade i Oslo og interessert i byens historie.

Oslohistorieseminaret arrangeres av Byantikvaren i Oslo, Oslo byarkiv og Oslo Museum. I programmeringen har vi hatt god støtte i kunsthistoriker Morten Stige fra Fabrica. Seminaret er støttet av Eckbos legat.

Program

09.30–10.00
Dørene åpner, registrering og kaffe

10.00–10.15
Velkommen og introduksjon til dagen
Trine Skei Grande, styreleder Oslo Museum

10.15–11.45
Del 1: Kunnskapsgrunnlaget for byens middelalderhistorie

Moderator Ellen Hole, byantikvar

På historisk grunn. Oslo Hospitals historie
Kunsthistoriker Kirsti Gulowsen, Oslo byarkiv

Det gamle Oslo ved tusenårsjubileet i år 2000: Forskningsstatus for middelalder- og renessansebyen før de arkeologiske utgravningene i Bjørvika og Gamlebyen på 2000-tallet.
Historiker Per Norseng, Norsk Maritimt Museum

Behov for en ny oslohistorie? Om det arkeologiske Follobaneprosjektets betydning for forståelsen av middelalderens Oslo
Arkeolog Egil Bauer, Norsk institutt for kulturminneforskning

11.45–12.30
Lunsj

12.30–14.00
Del 2: Byutvikling, bebyggelse og dagligliv i middelalderens Oslo

Moderator: Marie Skoie, direktør Oslo Museum

Byutvikling og bebyggelse: Hvordan så middelalderbyen ut? Hvordan bodde folk? Hvordan har de siste årenes utgravninger påvirket kunnskapen om disse temaene?
Kunsthistoriker Morten Stige, Fabrica Kulturminnetjenester

Hvermannsen i middelalderbyen
Historiker Hedvig Vollsnes, Oslo ladegård

En tid som ville tro. Middelaldermennesket og kirken
Teolog og idéhistoriker Karl Gervin, tidligere prest i Oslo domkirke

14.00–14.15
Pause

14.15–15.45
Del 3: Fra middelalder til renessansekultur? På vei mot Christiania

Moderator: Erland Ferrer Pettersen, seksjonsleder Oslo byarkiv

Linjene ut og inn av middelalderbyen: Hva forteller funnene i Bjørvika om Oslos internasjonale forbindelser?
Arkeolog Hilde Vangstad, Norsk Maritimt Museum

Oslohumanistene
Historiker Anna P. Grøgaard, stipendiat kulturhistorie og museologi, Universitetet i Oslo

Fra Oslo til Christiania
Arkitekturhistoriker Lars Jacob Hvinden-Haug, Norsk institutt for kulturminneforskning

16.00–17.00
Del 4: Historien i nåtiden

Vandring i de synlige sporene etter Oslos middelalderby
Arkeolog Petter Molaug og kunsthistoriker Morten Stige

 

Det vil åpnes for spørsmål og innspill etter hver bolk. Vi tar forbehold om endringer i programmet.


Hovedfoto: Oslo hospital, oljemaleri, Jacob Coning / Oslo Museum
Andre foto:
Skjermdump fra opplevelsen Oslo 1324 www.oslo1324.no

Oslo Museum logo