Tyske soldater marsjerer oppover Karl Johans gate 9. april 1940. Ingen visste at Oslo skulle være okkupert av nazistene i fem år. i Hvordan levde oslobeboere livene sine og hvilke spor fra Oslo i krigstid finnes i dag?

VIKTIG INFO: Arrangementet flyttes til lørdag 6. februar 2021 grunnet nye regler fra Oslo kommune i forbindelse med koronasituasjonen. Billetter som allerede er kjøpt vil være gyldig for det nye seminaret 6. februar.

Kjøp billett til arrangementet

I 2020 er det 80 år siden Norge ble okkupert under 2.verdenskrig, og 75 år siden freden. Oslo byarkiv, Byantikvaren i Oslo og Bymuseet inviterer til åpent historieseminar med temaet Oslo i krigstid.

Temaer

Krig og hverdagsliv
Guri Hjeltnes, professor og direktør for HL-senteret

Nazistenes tilstedeværelse i byen
Janne Wilberg, byantikvar

Musikk og kulturlivet under okkupasjonen
Harald Herresthal, komponist og forfatter

Kvinner og krig
Mari Jonassen, historiker

Tausheten etter 2. verdenskrig
Irene Levin, professor i sosialt arbeid

Bunkeren under Oslo Handelsgym
Harald Skottene, avdelingsleder, Oslo handelsgymnasium

Avrunding
Ranveig Gausdal, byantikvar


Dørene åpner kl. 10 for registrering og kaffe.
Lunsj er inkludert i billettprisen

I samarbeid med Oslo byarkiv og Byantikvaren i Oslo

Med forbehold om endringer i programmet.

Fritt Ord
Oslo kommune

Oslohistorieseminaret 2020

«DET OKKUPERTE OSLO»
I 2020 er det 80 år siden Norge ble okkupert under 2.verdenskrig, og 75 år siden freden. Oslo Byarkiv, Byantikvaren i Oslo og Bymuseet inviterer til åpent historieseminar med temaet Oslo i krigstid.

Lørdag 6. februar 2021 kl. 11-15.30

Se mer →
NY DATO: Lørdag 6. februar 2021