Det har blitt kjempet mange kamper for og mot planer for Oslos utforming, utvikling og bruk av byen. Hva skal saneres og hva skal beholdes? Hvordan skal byen bygges – lavt og tett eller høyt og spredt? Hvem skal kunne bruke byens rom? Bli med på spennende historieseminar i oktober.

Lørdag 8. oktober inviterer Oslo Byarkiv, Byantikvaren i Oslo og Bymuseet for fjerde gang til åpent historieseminar, denne gangen med temaet «kampen om byens rom».

Siste frist for å kjøpe billett er onsdag 5. oktober. Billett inkluderer seminar, byvandring og enkel lunsj. Det er ikke mulig å kjøpe billett i døra.

Kjøp billetter her

Gjennom historien har ulike miljøer, institusjoner, organisasjoner, myndigheter og enkeltpersoner kjempet for og mot planer for Oslos utforming, bruk av byen og byens sosiale og fysiske utvikling.

Vi retter søkelyset mot temaer som har preget diskusjonene om Oslos utvikling og byrom de siste hundre årene: Hvordan bygger vi en moderne by – lavt og tett eller høyt og spredt? Hvem skal ha adgang til byens rom? Hva har vært sett på som saneringsmodent, og hva har vært ønsket bevart? Hvilke historier, verdier og personer bør hylles med monumenter og andre uttrykk i byen, og hva skjer med disse uttrykkene når samfunnsverdiene endres?

Bli med på spennende seminar med faglige innlegg, panelsamtale og byvandring.

Program

09.30–10.00
Kaffe og te

10.00
Velkommen
Byarkivar Ranveig Låg Gausdal

10.15
Byen og parkene – Fernanda Nissens kamp for den grønne byen
Mari Jonassen, historiker og sakprosaforfatter

10.35
Hele byens lufterom – bruk av gravplasser som felles grønne rom
Magne Mikal Hustavenes, direktør i Gravferdsetaten

10.55
Parkenes skeive historie
Hans Wiggo Kristiansen, sosialantropolog og forsker ved OsloMet – storbyuniversitetet

11.30–12.15
Lunsj og film om svenskesuppa i Margaretakyrka

12.15
Høyhusdebatten i historisk perspektiv
Jon Guttu, arkitekt og forsker

12.45
Jaget – det åpne rusmiljøets historie i Oslo sentrum
Lars Sandås, kunstner og forfatter

13.15
Pause

13.30–14.45
Bør vi rive statuer og endre gatenavn?
Samtale mellom Michelle Tisdel, sosialantropolog ved Nasjonalbiblioteket, byantikvar Janne Wilberg og Hilde Herming, fagansvarlig Kvinnemuseet. Samtalen ledes av historiker Johanne Bergkvist

14.45
Avrunding av seminaret og innledning til byvandring
Marie Skoie, direktør Oslo Museum

15.00–16.00
Byvandring på Hammersborg
Vandring med fem stopp og fem innledere. Fra saneringen av gamle Hammersborg, til de siste årenes debatt om rivingen av Y-blokka

16.00
Avslutning
Byantikvar Janne Wilberg

 


Oslohistorieseminaret er et årlig seminar som har blitt arrangert siden 2018. Seminaret er i regi av Bymuseet, Oslo byarkiv og Byantikvaren i Oslo.

Takk til Den svenska Margaretakyrkan for lokaler til disposisjon og Fritt Ord for støtte til gjennomføring av seminaret.

Fritt Ord
Kulturdepartementet