Populærvitenskapelig fagseminar for alle som er interessert i oslohistorie. Foredrag, samtale, byvandring.

Temaet for årets Oslohistorieseminar er inspirert av Oslos status som «Europeisk Miljøhovedstad 2019». Gjennom innlegg, samtaler og en byvandring utforsker vi den historiske kampen for en «ren, sunn og grønn by»: Hvilke spørsmål og utfordringer har vært satt på dagsorden til ulike tider? Hvilke grep er tatt for å gjøre byen «sunnere» – og hvordan har dette begrepet vært forstått? Hvordan er avfall blitt håndtert? Hvilke aktører har vært pådrivere i utviklingen for å skape en sunnere og grønnere by?

Til å hjelpe oss med å belyse det har vi invitert historiker Knut Kjeldstadli, folklorist Inge Torstenson, kunsthistoriker Linken Apall-Olsen og arkitekturhistorikerne Even Smith Wergeland og Jon Guttu. I tillegg blir det byvandring med bidrag fra flere fra Byarkivet og samtale med blant annet tidligere miljøvernminister Sissel Rønbeck.

Styreleder ved Oslo Museum Bernt Bull er ordstyrer

Seminaret er et bidrag til feiringen av Oslo som europeisk miljøhovedstad 2019

I samarbeid med Byantikvaren og Byarkivet

Her kan du melde deg på seminaret eller ring 23 28 41 70