Oslohistorieseminaret 2018: Bli bedre kjent med Oslohistorien og noen av de som skriver den!

Bymuseet inviterer sammen med Oslo byarkiv og Byantikvaren i Oslo til «Oslohistorieseminaret». Målet er at dette skal bli en årlig begivenhet og en møteplass for alle som er interessert i Oslos historie.

Årets seminar vil ta for seg Oslohistorien, slik den er fremstilt i fembindsverket «Oslo bys historie», som ble utgitt på begynnelsen av 1990-tallet. Tre av de seks forfatterne – Per Norseng, Jan Eivind Myhre og Knut Kjeldstadli – vil i løpet av til sammen 120 minutter gi oss glimt og hovedtrekk av byens 1000-årige historie. Deretter blir det samtale med dem og flere andre historikere om det å skrive byhistorie.

Program
10.30 – 11.00 Registrering og kaffe
11.00 – 11.15 Velkommen
11.15 – 13.00 Oslohistorien på 120 minutter
ved Per Norseng, Jan Eivind Myhre og Knut Kjeldstadli

13.00 – 14.00 Lunsj

14.00 – 15.30 Hvordan skrive Oslo-historie?
Panelsamtale: Per Norseng, Jan Eivind Myhre, Knut Kjeldstadli.
Jan Messel, forsker ved Senter for profesjonsstudier ved OsloMet
Synne Corell, historiker ved HL-senteret
Dag Hundstad, leder ved Norsk Lokalhistorisk Institutt, Nasjonalbiblioteket
Samtaleleder: Johanne Bergkvist, historiker ved Oslo byarkiv
Det er åpning for dialog/innlegg fra salen.

Oslohistorieseminaret er dessverre fulltegnet.

Praktisk Informasjon