Ta turen inn i utstillingen Forvandlingens kunst, der skatter fra Teatermuseets samling flettes sammen med høydepunkter fra Oslos teaterhistorie.

Bli med på en reise fra da Christianias Theater så dagens lys på Bankplassen i 1837, til oppsetningen av Forelsket i Shakespeare på Nationaltheatret i 2019.

Mellom unike scenografimodeller og kostymer løftes høydepunkter fra Oslos teaterhistorie fram i lyset. Hør om språkkonflikter, de første teatrene, kvinner på scenen, branner og sabotasje.

Les mer om utstillingen

Varighet: maks 90 minutter

Fra læreplanen i norsk, kompetansemål etter Vg3

– Gjøre rede for endringer i talespråk i Norge i dag og reflektere over sammenhenger mellom språk, kultur og identitet

Fra læreplanen i Teater i perspektiv 1

– Drøfte og reflektere over hvordan teateret og samfunnet utvikler seg og gjensidig påvirker hverandre, historisk og i samtiden

– Beskrive teaterets utvikling og posisjon gjennom historien og drøfte hvordan tidligere tiders teater påvirker teaterkunsten i dag

Praktisk Informasjon