Hvilke endringer og utfordringer står scenekunstfeltet overfor når det gjelder opphavsrett i 2021? I et panel bestående av kunstnere og eksperter på opphavsrett tar Teatermuseet og Heddadagene tak i en konfliktfylt tematikk. Bli med live fra Dramatikkens hus.

Konflikten mellom Karel Hlavatý og NRK om rettighetene til Titten Tei danner utgangspunkt for en diskusjon der vi tar opp spørsmålet: Hvem eier egentlig kunsten og hvordan står det til med intellektuelle rettigheter i dagens scenekunst?

Bli med når Teatermuseet og Heddadagene sender live fra Dramatikkens hus tirsdag 8. juni kl. 10.30. Følg live-sendingen på Facebook her

Diskusjonen innledes og ledes av forfatter og teaterkunstner Anne Helgesen. I panelet stiller forsker Irina Eidsvold-Tøien, advokat Stine Helén Pettersen fra Bing Hodneland og teatersjef ved Turnéteatret i Trøndelag, Nora Evensen.

Arrangementet er et samarbeid mellom Heddadagene og Teatermuseet.

 

Øverst fra venstre: Anne Helgesen (foto: Martin Eldøy), Irina Eidsvold-Tøien (foto: Finn Ståle Feldberg), Stine Helén Pettersen og Nora Evensen (foto: Espen Storhaug)


Utstilling med dukker laget av Karel Hlavaty er planlagt på Teatermuseet sommeren 2022.