I 2023 er det 10 år siden Arbeidermuseet åpnet på Sagene. I dette spesialnummeret av Byminner belyser vi Oslos arbeiderhistorie og industrimiljøer. Bli med på lanseringen!

Den nyeste utgaven av Byminner gir et variert innblikk i byens arbeiderkultur og industrihistorie, og 12 forfattere – både interne og eksterne – har bidratt til nummeret.

På lanseringen får vi besøk av noen av forfatterne, som vil si noen ord med utgangspunkt i sin artikkel. Redaktør av Byminner, Kristin M. Gaukstad, og direktør ved Oslo Museum, Marie Skoie, vil også si noen ord.

Museet er åpent fra kl. 11 med gratis inngang denne dagen, så ta deg gjerne en tur rundt i utstillingene før arrangementet.

Det blir enkel servering og åpen kafé. Byminner kan kjøpes for rabattert pris på lanseringsdagen.

Velkommen til lansering!

Hovedbilde: Uten tittel, Birger Eugen Harm, olje på lerret (ant. 1930-tallet).


Bidrag i Byminner – Arbeiderkultur og industrihistorie:

Marie Skoie
Direktør Oslo Museum
«Arbeidermuseet – en samfunnsengasjert ti-åring»

Vibeke Antoinette Mohr
Etnolog og forfatter, tidl. avdelingsdirektør i Norsk kulturråd og tidl. museumsleder i Oslo Museum og Telemark Museum
«Hvorfor et eget arbeidermuseum i Oslo?»

Gro Røde
Historiker og formidlingsansvarlig for industrihistorie og arbeiderkultur i Oslo Museum
«Fabrikkjenter og industriherrer»

Heidrun Sølna Øverby
Museumspedagog og formidler på Arbeidermuseet
«Brenna. Museumsleiligheten i Sagveien 8»

Kirsti Gulowsen
Magister i kunsthistorie, ansvarlig for privatarkivarbeidet i Oslo byarkiv
«Sagveien 28 – speil av en bydel gjennom 150 år»

Kai-Samuel Vigardt og Johanne Bergkvist
Vigardt er slektsforsker og Bergkvist er historiker ved Oslo byarkiv
«De reisendes liv i Kristiania»

Tallak Moland
Historiker og forfatter
«Carl Jeppesen, dansk sosialist i hovedstaden»

Bernt Bølviken
Historiker og forfatter, formidler på Arbeidermuseet
«Tekstilfabrikker og fabrikkjenter på Sagene»

Vegard Skuseth
Fotoarkivar ved Oslo Museum
«Fagforbundenes velferdsaktiviteter»
«Amatørfotografenes blikk på Akerselva»

Aina Basso
Historiker og forfatter
«Oskar Braatens fotspor»

Jon-Morten Helgesen
Museolog og frilansanmelder for tidsskriftet Museum
«Et museum for alle (museumskritikk)»

Praktisk Informasjon