Hvordan var det å være kunstner og kvinne på 1800-tallet? Bli bedre kjent med Harriet Backer, Asta Nørregaard, Andrea Gram og flere kvinnelige kunstnere.

Få kvinnelige kunstnere var synlige i norske museer før kvinnebevegelsen tok tak i tematikken. Nå løfter Bymuseet frem verk av 16 kvinnelige kunstnere utdannet på malerskoler i Christiania, i en tid hvor kvinnebevegelsen var i sterk vekst.

«Jeg har alltid hatt en viss fordom mot malende damer, fordi jeg har mødt saa mange paa min vei, der tog den Sag aldeles forkert.»
Hans Gude

Sitat: Anbefalingsbrev som kunstmaler Hans Gude skrev for sin elev Mathilde Smith ved søknad om Statens reisestipend for kunstnere og vitenskapsmenn 1852, Riksarkivet. Gjengitt i Anne Wichstrøms bok «Kvinneliv kunstnerliv. Kvinnelige malere i Norge før 1900» (1997:31).

Kulturminister Trine Skei Grande åpner utstillingen


Kurator: Anne Wichstrøm, professor i kunsthistorie.
Utstillingsarkitekt: Aud Dalseg

Asta Nørregaard, selvportrett, 1890, pastell, Oslo museum
Marie Tannæs, Vøienvolden, 1900, olje på lerret, Oslo Museum
Cecilie Dahl og Anna Dahl med søsken, 1877, olje på treplate, Oslo Museum

Utstillingen er sponset av Bergesenstiftelsen

Praktisk Informasjon