Åpningstider: Bymuseet og Teatermuseet: Tir.–søn. kl. 11–16 | Arbeidermuseet: Ons.–søn. kl. 11–16 | Interkulturelt Museum: Tir.–søn. kl. 11–16

Møt seks kvinner som utfordret tanken om fotografering som et mannsyrke.

Mange tenker nok umiddelbart på en mann når de hører yrkesbetegnelsen fotograf. Men visste du at det helt siden fotografiets barndom har vært ganske mange kvinnelige utøvere? I den nye fotoutstillingen på Bymuseet kan du møte seks kvinner som har markert seg innenfor fotograffaget.

Møt fotografene

Hulda Szacinski drev et av byens mest velrennomerte portrettstudioer, først sammen med sin mann og senere som enke.

Caroline Colditz fotograferte byprospekter i en periode da dette området var dominert av menn.

Inger Munch ble inspirert av sin bror Edvard til å dokumentere livet langs Akerselva.

Ruth Raabe er som amatørfotograf en markant bydokumentarist.

Esther Langberg og Rigmor Dahl Delphin arbeidet begge i ukepressen, for henholdsvis URD og Alle Kvinner.

I utstillingen kan publikum se rundt 45 fotografier som viser disse fotografenes virksomhet.


Hovedfoto: Fotograf Rigmor Dahl Delphin i 1945. Foto: Ukjent / Oslo Museum

Kulturdepartementet

Praktisk Informasjon