Kveldsåpent museum. Hvor kom kunnskapen om industri og fabrikker fra? I gatene på Sagene levde det mennesker fra hele verden. Hva kan de fortelle?

Omvisning i arbeiderboligen Brenna og fabrikkkområdet kl. 18.30 og 20. 30

Tea-time på Hønse-Lovisas hus etter omvisningen.

Programmet er en del av kulturminnedagene

Praktisk Informasjon