Midlertidig lukket

Som følge av de nyeste smitteverntiltakene fra Oslo kommune og helsemyndighetene lukker vi dørene til alle museene og museumsbutikkene midlertidig. Vi gleder oss til å se dere igjen når situasjonen tillater det.

Onsdag 20. januar besluttet byrådet å forlenge den sosiale nedstengingen av byen til 4. februar. Nedstengingen, som har vært gjeldende siden begynnelsen av november, innebærer blant annet at «alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges (…)».

Bymuseet, Interkulturelt Museum, Arbeidermuseet og Teatermuseet har derfor lukket dørene midlertidig.

Les mer om Oslo kommunes tiltak her.

Museumsbutikken på Bymuseet er lukket fra og med 23. januar 2021 og ut måneden som følge av regjeringens nye smitteverntiltak. Les mer om regjeringens smitteverntiltak her.

Følg med her og på våre Facebook-sider for mer informasjon fremover. Vi gleder oss til å se dere igjen når situasjonen tillater det. Ta vare på hverandre.