Covid-19: Utstillingene er midlertidig lukket. Butikken på Bymuseet er åpen fra lørdag 8. mai. Les mer | Digitale opplevelser

Midlertidig lukket

Som følge av smitteverntiltakene fra Oslo kommune og helsemyndighetene er alle museene midlertidig lukket. Vi gleder oss til å se dere igjen når situasjonen tillater det. Museumsbutikken på Bymuseet er åpen fra lørdag 8. mai.

Den sosiale nedstengingen av byen, som har vært gjeldende siden begynnelsen av november, innebærer blant annet at «alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges (…)».

Bymuseet, Interkulturelt Museum, Arbeidermuseet og Teatermuseet har derfor lukket dørene midlertidig. Følg med på våre nettsider og Facebook-sider for mer informasjon fremover. Vi gleder oss til å se dere igjen når situasjonen tillater det. Ta vare på hverandre.

Les mer om Oslo kommunes tiltak her.

Museumsbutikken på Bymuseet holder åpent fra lørdag 8. mai kl. 11. Følg med her for oppdatert informasjon om butikken.

 

Museumsbutikken på Bymuseet er åpen

Museumsbutikken holder åpent fra og med lørdag 8. mai. Se mer om butikken her. Din trygghet er viktig for oss, og vi legger derfor til rette for et smittevernsikkert besøk. Vi følger til enhver tid de gjeldende smittevernrådene fra Folkehelseinstituttet og lokale regler fra Oslo kommune.

Hva kan du gjøre?

Hva gjør vi?