Covid-19: Museet og museumsbutikkene er midlertidig lukket. Les mer | Digitale opplevelser

Midlertidig lukket

Som følge av de nyeste smitteverntiltakene fra Oslo kommune og helsemyndighetene lukker vi dørene til alle museene midlertidig. Vi gleder oss til å se dere igjen når situasjonen tillater det. Museumsbutikken på Bymuseet holder stengt inntil videre fra tirsdag 2. mars 2021.

Mandag 1. januar besluttet byrådet å forlenge den sosiale nedstengingen av byen. Nedstengingen, som har vært gjeldende siden begynnelsen av november, innebærer blant annet at «alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges (…)».

Bymuseet, Interkulturelt Museum, Arbeidermuseet og Teatermuseet har derfor lukket dørene midlertidig.

Les mer om Oslo kommunes tiltak her.

Som følge av byrådets nyeste smitteverntiltak fra 28. februar holder også museumsbutikken på Bymuseet stengt fra tirsdag 2. mars. I de nyeste smitteverntiltakene heter det blant annet at «Alle butikker må stenge, med unntak av butikker som er listet opp i den statlige unntakslisten (…)». Følg med her for oppdatert informasjon om butikken.

Følg med på våre nettsider og Facebook-sider for mer informasjon fremover. Vi gleder oss til å se dere igjen når situasjonen tillater det. Ta vare på hverandre.