I tråd med anbefalinger fra nasjonale helsemyndigheter er Bymuseet, Teatermuseet, Interkulturelt Museum og Arbeidermuseet stengt på ubestemt tid grunnet risiko for spredning av Koronaviruset (COVID-19).

Alle arrangementer er avlyst fram til 15. juni.

Oslo Museums arrangementer er avlyst og de ulike museene stengt til over påske for å bidra til den felles dugnaden med å forhindre spredning av covid 19-viruset. Museene vil være stengt så lenge nasjonale eller lokale helsemyndigheter anbefaler det. Vi har flere arrangementer du kan følge med på live, så følg med på våre Facebook-sider.

Mange medarbeidere har hjemmekontor, men treffes fortsatt på e-post eller telefon, hvis du har spørsmål. Fra hjemmekontorene arbeides det med å utvikle kunnskapen om samlingene, vi forbereder kommende utstillinger og nye digitale formidlingsaktiviteter som vi jevnlig deler på Facebook og i andre sosiale medier.

Vi er også ute å dokumenterer byrommet, og hvordan det påvirkes av de spesielle forholdene vi nå lever under. Samlingene våre finner du digitalt tilgjengelig på oslobilder.no og digitaltmuseum.no, hvis du har lyst til å bli bedre kjent med hva som finnes i våre gjemmer.

Vi ser fram til å møte dere igjen på museene når vi åpner igjen. Enn så lenge holder vi kontakten digitalt. Pass på hverandre, hold fysisk avstand og bry dere litt ekstra både om naboen og deres nære og kjære i denne vanskelige tiden.

Lars Emil Hansen, museumsdirektør

Praktisk Informasjon