Hvordan luktet byen før? Bli med på en sanselig vandring og hør om de skremmende hygieneforholdene i Kristiania på 1800-tallet.

Akerselva har ikke alltid vært en naturperle. Før i tiden var elva fylt med både søppel,  industriavfall og kloakk – alt dette som en herlig blanding som samlet seg nede ved Vaterland.

Vandringen vil ta for seg de skremmende koleraepidemiene som smittet via forurenset drikkevann på 1800-tallet, Akerselva som dump for søppel, industriavfall og kloakk som har formet dagens Vaterland, den store rottekrigen, klaskedasser og pudrettefabrikker, fra fillepellere og nattmenn til dagens resirkulering, slakterier og dyr i gata som et smitteproblem.

En vandring i Oslos møkkete historie: Fra Eventyrbrua til Gråbeingården i Tøyengata 38.

Ved Johanne Bergkvist, Caroline Juterud og Unn Hovdhaugen, Oslo Byarkiv

Praktisk Informasjon