Bli med til Klosterenga park og hør om historien, kunsten og landskapsarkitekturen.

Over 30 år er gått siden Bård Breivik (1948-2016) initierte sitt visjonære kunstprosjekt for Klosterenga park. Til tross for at Breivik aldri rakk å fullføre sine intensjoner står skulpturparken i Gamlebyen i Oslo igjen som et hovedverk i Breiviks kunstnerskap.

Nå har Oslo kommunes kunstsamling og Kulturetaten ferdigstilt Breiviks livsverk i et samarbeidsprosjekt ledet av Vann- og avløpsetaten sammen med Bymiljøetaten, Bydel Gamle Oslo og Byantikvaren.

Klosterenga skulpturpark, som det opprinnelig het, var i utgangspunktet et samarbeid mellom Breivik og Bydelsadministrasjonen i Gamle Oslo som del av satsningen Miljøbyen Gamle Oslo. På begynnelsen av 1990-tallet var denne delen av indre sentrum øst preget av tungtrafikk, rus- og voldsproblematikk, fraflytting og nedleggelse av den lokale skolen. I dette var Klosterenga skulpturpark et av flere viktige insentiv som del av et sosialt, økonomisk og kulturelt områdeløft for bydel Gamle Oslo.

11. juni i år åpnet Klosterenga park som har en geografisk utstrekning fra Galgebergområdet og Jordal ned til Grønlandsleiret med en viktig funksjon både som en grønn lunge, en møteplass for nabolaget, og en kunst- og skulpturpark i en bydel med nærmere 70.000 innbyggere.

Bli med kunsthistoriker Lill K. Stensrud og konservator Lily Vikki fra Oslo kommunes kunstsamling på en områdevandring på Klosterenga der parkens mangefasetterte historie formidles.

Oppmøtested: Galgeberg 2, plassen mellom Munkegata barnehage og rundkjøringen