Visste du at det er observert 230 ulike fuglearter, 440 plantearter og 8 arter flaggermus ved Østensjøvannet?

Østensjøvannet er en grønn lunge i byen, omringet av drabantbystrøkene og boligområdene Lambertseter, Bogerud, Abilsø, Rognerud, Oppsal, Ulsrud og Bøler. I området finner vi kulturminner og natur om hverandre.

Vi avslutter turen på Abilsø gård, en fredet historisk gård ved Østensjøvannet.

Turguide: styreleder i Østensjøvannets venner, Amund Kveim

Nærmeste T-banestasjon: Bøler
Nærmeste bussholdeplass: Bogerudmyra

Vi anbefaler å reise kollektivt da det er få parkeringsplasser i nærheten