Visste du at murgårdsbebyggelsen i Oslo fra 1800-tallet er unik i europeisk sammenheng? Bli med på murbyvandring!

I tillegg til å være arena for Oslos eldste historie er Gamlebyen også et område med godt bevart murgårdsbebyggelse. På slutten av 1800-tallet vokste byen dramatisk. På kort tid gikk Kristiania fra å være en småby med beskjeden trehusbebyggelse til å bli med storby med murgårdskvartaler.

Bli med på Murby-vandring til Gamlebyen, en av Oslos mest mangfoldige bydeler. Her er nytt og gammelt flettet sammen og forteller historier om byggeskikk og arkitektur, men også nyere byutvikling og samspiller mellom nytt og gammelt.

Ved kunsthistoriker Bjørn Vidar Johansen og murmester Knut Fjeld, Murbyen Oslo.

I samarbeid med Murbyen Oslo og Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus.

 

Praktisk Informasjon