På landet i byen? Bli med inn i to helt ulike boligfelt som springer ut fra samme ideal: å bygge gode boliger for en sunn by.

Lille Tøyen hageby ble bygd ut etter inspirasjon fra hagebyene i England etter første verdenskrig. Det romantiske uttrykket med smårutete vinduer og velstelte hager gjør hagebyene til Oslos mest populære boligområder.

Rett ved ligger boligfeltet Keyserløkka som er bygget etter andre verdenskrig – og med et helt annet boligideal. Uttrykket skulle være nøkternt, med grønne blokker og enkel utforming.

Boligfeltene har helt forskjellige uttrykk, men springer ut av det samme ønsket: om å bygge gode boliger og skape en sunn by.

Turguide: Anne-Kristine Kronborg