Marcus Thrane (f. 1817) kjempet for stemmerett for alle menn og for rettferdig fordeling av goder. Han ble fengslet for sitt engasjement, men ble han offer for et justismord? 

Thrane ledet arbeiderforeningene i Oslo, også kjent som Thranebevegelsen og kjempet for sosiale reformer.

Professor Knut Kjeldstadli og Thranekjenner Gunnar Andreassen forteller om Thranes liv, datidens Norge og om de politiske strømningene i Europa i Thranes bygater.

Turen går fra Rådhusgata til Stortorget, så over Youngstorget til Vaterlands bru, videre over Grønland til Botsfengselet.

I samarbeid med LO i Oslo