Norges første villastrøk har en spennende forhistorie. Bli kjent med Homansbyens grønne og pulserende miljø!

I 1861 tegnet arkitekt Georg Andreas Bull et hypermoderne villaområde for brødrene Homan. Strøket lå nordvest for Slottet, og målgruppen var kultiverte byborgere som verdsatte landlige omgivelser. Men mange undret seg over den nye bebyggelsen. Camilla Collett beskrev de nye villaene som et opptog av “normanner og goter, tyrker og kineser, sarmater og hanseater”, og siktet til den varierte arkitekturen.

I dag er Homansbyen en av Oslos bevarte perler, men fortsatt er den utsatt for fortetning og vernekamper. Bli med på tur til et av vestkantens mest spennende strøk!

Ved formidlingsleder Linken Apall-Olsen.

Praktisk Informasjon