Bli med Lavleen Kaur tilbake til 1980- og 1990-tallets Grønland.

Lavleen vokste opp i det norsk-indiske miljøet, som datter av et ektepar som kom fra India til Norge på 1970-tallet. Hun bodde på Høybråten, men var på 80-, 90- og 2000-tallet jevnlig innom Grønland. På denne tiden opplevde hun Grønland som et forbudt område for seg, preget av negativ sosial kontroll. Samtidig representerte dansen – som foregikk i Tøyenbekken 5 – et frirom. Etter hvert ble Grønland også verktøyet og arenaen hvor hun tok et oppgjør med den negative sosiale kontrollen i sitt liv og desimiljøet for øvrig. Ikke minst ble dette utgangspunktet for de utallige integreringsprosjektene hun deltok i, som skulle bidra til å bryte ned storsamfunnets fordommer.

På denne vandringen deler Lavleen sine minner fra disse tiårene, og hun reflekterer rundt hva møtet med Grønland har betydd for hennes identitet og utvikling som scenekunstner og samfunnsforsker.

Se Facebook-arrangement

Vandringen ledes av scenekunstner og samfunnsviter Lavleen Kaur.

Se alle vårens byvandringer her