Bli kjent med historien til Oslos mest kjente park: Fra barokkhage og romantisk landskapspark til folkepark.

Frognerparken er elsket av både turister og innbyggere. På denne vandringen utforsker vi parkens ulike historiske lag: 1700-tallets barokkhage, 1800-tallets romantiske landskapspark og 1900-tallets folkepark. Hør om ulike tiders hagearkitektur, skiftende parkidealer og begrunnelser for grøntanlegg i byens rom. Vi tar også turen innom Gustav Vigelands vakre skulpturanlegg.

Se Facebook-arrangement

Vandringen ledes av kunsthistoriker Linken Apall-Olsen ved Oslo Museum.

Se alle vårens byvandringer her