Årets 1. mai vandring går langs Akerselvas bredder

Ned langs vestbredden til Ankerløkka, og tilbake langs østbredden finner vi både boliger og arbeidsplasser tilknyttet industrien langs elva. Mange familier bodde under helsefarlige forhold der fremskrittet lå i å utvikle gode arbeidsplasser og boliger. Men kom dette alle til gode?

Ved styreleder i Oslo Museum, Bernt Bull.

Praktisk Informasjon