Store deler av barndommen blir tilbrakt på skolebenken. På denne vandringen blir du kjent med Oslos skolehistorie, fra tvangsskole til folkeskole.

Skolehistorien handler om læring, men også om arbeid og disiplin. Veien fra allmueskole til folkeskole på 1800-tallet var del av et stort folkeopplysningsprosjekt, og skolebarnet må ses i lys av samfunnets endringer. Skolegangen skulle ha oppdragende effekt på hele folket, men hva med de elevene som ikke passet inn?

Byvandringen går fra «Idioten» på Lindern hvor «Anstalten for aandelig abnorme Børn», etterfulgt av Kristiania offentlige døveskole lå, til Geitmyra kommunale tvangsskole i nærheten. Vandringen stopper videre på Geitmyra skolehager og Arbeidsskolen i Biermannsgården og slutter på Bjølsen skole.

Vandringen ledes av historiker Johanne Bergkvist og kulturhistoriker Unn Hovdhaugen, Oslo byarkiv

Oppmøtested: Idioten, Lindern (inngangen ved parken der det er merket Idioten, dvs. hjørnet i krysset General Birchs gate og Ullevålsveien)