På Torshov ble drømmen om en vakker by for vanlige folk til virkelighet. I år er det hundre år siden Torshovbyen sto ferdig.

Torshov ble bygd ut av Kristiania kommune under ledelse av den visjonære byplansjefen Harald Hals, helt i tråd med datidens byplanidealer. Torshov ble til i en epoke hvor byplanlegging og boligbygging for alvor ble et samfunnsspørsmål, og er blitt stående som ett av 1900-tallets flotteste og mest ambisiøse boligprosjekter.

Velkommen til jubileumsvandring!

Turguide er arkitekturhistoriker Anne Kristine Kronborg.

Se Facebook-arrangement

Se alle byvandringer her