Arbeiderhistorie, kulturelt mangfold og senmoderne byutvikling i et av byens mest spennende og sammensatte strøk.

Tøyen og Grønland ble innlemmet i Christiania i 1859, og utbygget som et moderne bystrøk med boliger for byens arbeiderbefolkning, verksteder, industri og småbedrifter, og et rikt forretningstilbud, samt skoler og kirker. Fra slutten av 1970-tallet har området vært bebodd av mange med bakgrunn fra et annet land enn Norge, og strøket regnes i dag som ett av byens mest mangfoldige. Tøyen og Grønland er i dag i endring, og mange er spent på den videre utviklingen.

Bli med på en spennende vandring gjennom dette sammensatte byområdets fortid og nåtid.

Turguide er museumspedagog Marte Marie Ofstad ved Interkulturelt Museum

Se alle sommervandringene her

Se Facebook-arrangement


Vandringene er støttet av Oslo kommune.

Kulturdepartementet