Hva er en grense? Hva er dine grenser?

Border Threads er et kunstprosjekt om grenser hvor vi snakker og jobber sammen på tvers av grenser. De mer enn 500 lappene som lages av deltakere i Oslo, Libanon, Hellas, Syria og Tyrkia, monteres sammen til et stort teppe i Oslo i helgen 16.-17. august. Hver bit forteller en personlig historie om grenser. Mange av deltakerne i prosjektet er flyktninger i eksil og kan nettopp på grunn av grenser ikke reise eller komme til Oslo i august. Mens vi jobber snakker vi om betydningen av grenser.

Du kan strikke, sy, brodere, male, eller tegne din lapp, bruke hvilken teknikk du vil. Lappene er ca 20×20 cm, men du bestemmer. Du er kunstneren. Vi har masse materialer, men ta gjerne med deg noe du forbinder med grenser, noe du vil bruke i din lapp (en bit av et tekstil som betyr noe for deg, et foto, tekst e.l.). Eneste kravet er at lappen du lager enkelt kan monteres sammen med de andre lappene og at det er litt robust og fleksibelt (tekstil, lær, plast e.l.).

Border Threads  er et prosjekt av kunstneren Camilla Dahl og en del av Ed D`Souzas prosjekt  Migrantbilen, som er med på oslobiennalen sommeren 2019.  

Arrangementet er gratis, men vi ønsker at du melder deg på: dahl.lein@gmail.com

Border Threads er en del av et masterstudie ved OsloMet Storbyuniversitet. Deltakerne vil bli forespurt om samtykke til at deltakelse kan dokumenteres.

Facebook/Borderthreads

#Borderthreads

 

Praktisk Informasjon