VIKTIG INFO: Dette arrangementet vil bli avlyst eller utsatt som følge av nye smitteverntiltak fra Oslo kommune. Det kommer mer informasjon om dette tidlig neste uke. Alle som har reservert plass til arrangementet vil bli kontaktet med relevant informasjon.

Foto: Arbark

Norges idrettshistorie handler om mer enn kampen om medaljer. Den er også fylt av historier om politiske kamper: om elite, mangfold, kjønn, funksjonshemming, økonomi og klasse. Bli kjent med idretts-Norge på en ny måte.

Visste du at idretts-Norge var delt i to før andre verdenskrig? Borgerlige på én side, arbeiderne på en annen. Først etter krigen gikk de sammen til å bli Norges Idrettsforbund (NIF). Hva vet vi om kampene dem imellom, og hvilke kamper ble kjempet internt i de to forbundene?

Krigen skulle involvere hele idretts-Norge til nok en kamp: streik og boikott av all idrett, trening og konkurranser. Hvordan kjempet utøvere og organisasjoner for å stå imot å bli brukt i politisk propaganda? Hvilken effekt hadde kampen om idretten på etterkrigs-Norge?

Møteleder:

Viggo Johansen (forfatter og tidligere journalist i NRK)

Hovedforedrag:
Matti Goksøyr (professor i idrettshistorie)

Innlegg:
Arne Kvalheim (tidligere friidrettsutøver, forfatter og politiker)
Ole Martin Rønning (leder av Arbark)

 

Ansvarlig arrangør er Arbeidermuseet, i samarbeid med LO i Oslo, Sagene-Torshov historielag og Arbark (Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek).

 


Din trygghet er viktig for oss, og vi legger derfor til rette for et smittevernsikkert arrangement. Les mer om våre smitteverntiltak her. Det er fast seteplassering på arrangementet, og du vil få tildelt plass når du kommer. På grunn av skjerpede krav til bruk av munnbind må du benytte deg av munnbind på vei til og fra plassen din.