Martin Edvard Nord var en foregangsmann i isforsyningen i Kristiania. Hva vet vi om hans Christiania Ismagazin, med isdammer i Iladalen? Hør om isproduksjonen i Iladalens «Nordishav» og få omvisning i Iladalen kirke, som er en av landets første arbeidskirker og ligger i området der isdammene en gang lå.

Eksport av naturis var en stor næring i kystområdene på Østlandet fra 1850-årene. Is ble også brukt til kjøling av mat- og drikkevarer. Martin Edvard Nord var en foregangsmann i isforsyningen i Kristiania. Hva vet vi om hans Christiania Ismagazin, med isdammer i Iladalen? I tillegg til isproduksjon hadde han blant annet fabrikk for “ isbeholdere”, solgte isskap og kister, “ taffel-is” og vannkjølere. Han hadde ispavilonger om sommeren og skøytebane  om vinteren.

Bli med på spennende foredrag ved historiker Per Norseng og etnolog Inger Johanne Lyngø, Norsk Maritimt Museum.

Etter foredraget kan du bli med på omvisning i Ila kirke. Kirka fra 1941 er en av de første arbeidskirkene i Norge. Se fleksibel arkitektur, hør om folkedugnad og krigsmotstanden i altertavla. Omvisning ved sogneprest Knut Rygh.

I samarbeid med Sagene Torshov historielag, Sagene og Iladalen menighet og Norsk Maritimt Museum.

Møtested: Iladalen kirke. Adresse: Søren Jaabæks gate 5

 


På bildet: Martin Edvard Nord sammen med arbeiderne ved Nords dammer, ca. 1863.
Foto: Ole Tobias Olsen

Støttet av

Kulturdepartementet