Hva gjorde den industrielle revolusjon med det norske samfunnet? Hvordan var livet for fabrikkjentene på Hjula veveri?

Visste du at den første industrien i landet ble etablert ved Akerselva? Til elva kom ny teknologi og ny kapital, og dette endret byen både demografisk, økonomisk og sosialt. Ta med elevene på en tidsreise der de får se kraften i elva og oppleve det autentiske fabrikkmiljøet og boligene slik de er bevart.

Opplev den fargerike utstillingen på museet og bli med ut på en vandring hvor vi formidler små og store fortellinger om arbeidslivet og hverdagen for fabrikkarbeiderne. Elevene inviteres med i samtaler om temaer som arbeiderklassens fremvekst, om arbeiderbevegelsens krav, fagforeninger, reglene i arbeidslivet i dag og den økonomiske vekstens betydning. Elva, fabrikkene og boligene danner rammen rundt undervisningen og elevene får selv oppleve området der industrien hadde sin begynnelse.

Til slutt får elevene besøke arbeiderleiligheten “Brenna”  fra 1848.

Se film fra arbeiderboligen her.

 

Ressurser til for -og etterarbeid

Test ut arbeider-kahooten her

Last ned oppgave her [Pdf]

Fra læreplanen i samfunnsfag, kompetansemål etter 10. trinn:

– Utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur

– Reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst