Bestilling

Heidrun Sølna Øverby hso@oslomuseum.no / 906 73 725

Akerselva var tekstilindustriens kraftkilde. Industrien endret byen både demografisk, økonomisk, politisk og sosialt. Fabrikkbygningene og boligene er bevart, og disse danner rammen rundt undervisningen.

I dette autentiske fabrikkmiljøet formidler vi små og store fortellinger om arbeidslivet og hverdagen. Elevene tas med i samtaler om temaer som arbeiderklassens fremvekst, om arbeiderbevegelsens krav, fagforeninger, den nye teknologien, mulighetene og optimismen, og den økonomiske vekstens betydning.

Vi tar elevene med til et besøk i en arbeiderbolig fra 1848. I en liten leilighet på 20 m2 der seks personer delte husly gis det rom for refleksjon og undring.

Elevene inviteres også med i den fargerike utstillingen på Arbeidermuseet. Her kan elevene undersøke ulike temaer fra industrihistorien gjennom kilder, litteratur og gjenstander.

Ressurser til for- og etterarbeid

Vandre med elevene på egenhånd?

Vil du ta med elevene på vandring langs Akerselva på egenhånd? Her kan du lese om ulike turer langs elva.

Fra læreplanen i samfunnskunnskap vg1/vg2 (SAK01‑01):

– Utforske og beskrive korleis organiseringa av samfunnet og arbeidslivet i Noreg har endra seg, og drøfte korleis den nordiske samfunnsmodellen møter utfordringar enkeltpersonar og samfunnet står overfor

– Utforske og drøfte korleis næringsgrunnlag, innovasjon og teknologi formar og påverkar arbeidsliv og lokalsamfunn i Noreg

– Drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv