Bestilling

Miriam Rösler mir@oslomuseum.no / 40 20 46 39

Industriell revolusjon i Norge

Akerselva var tekstilindustriens kraftkilde. Industrien endret byen både demografisk, økonomisk, politisk og sosialt. Fabrikkbygningene og boligene er bevart, og disse danner rammen rundt undervisningen.

I dette autentiske fabrikkmiljøet formidler vi små og store fortellinger om arbeidslivet og hverdagen. Elevene tas med i samtaler om temaer som arbeiderklassens fremvekst, om arbeiderbevegelsens krav, fagforeninger, den nye teknologien, mulighetene og optimismen, og den økonomiske vekstens betydning.

Vi tar elevene med til et besøk i en arbeiderbolig fra 1848. I en liten leilighet på 20 m2 der seks personer delte husly gis det rom for refleksjon og undring.

Elevene inviteres også med i den fargerike utstillingen på Arbeidermuseet. Her kan elevene undersøke ulike temaer fra industrihistorien gjennom kilder, litteratur og gjenstander.

Ressurser til for- og etterarbeid

Kompetansemål for læreplan i historie 

Fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram og påbygging til generell studiekompetanse. Etter VG3. Samfunn og mennesker i tid:

  • “Gjør rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet”.

Undervisningsopplegget egner seg også for helsefagarbeid og andre samfunnsfag.


 

I Oskar Braathens fotspor

Om nyrealisme, heimstaddiktning og industriarbeidernes hverdag.

Vi vandrer i østkantdikterens fotspor og hører utdrag fra Braatens litteratur. Elevene får oppleve stedene som Braaten har diktet inn i sine noveller, skuespill og romaner. Våre omvisere leser utdrag fra utvalgte noveller, og setter diktningen inn i en litteraturhistorisk sammenheng.

Vi trekker også historiske linjer til Braatens nære fortid og samtid. Omvisningen lar seg dermed godt kombinere med historieundervisning om industriell revolusjon fra 1850 og fremover.

Kompetansemål for læreplan i norsk etter VG3 – studieforberedende program

  • “Analysere, tolke og sammenligne et utvalg sentrale norske og noen internasjonale tekster fra ulike litterære tradisjoner fra romantikken til i dag, og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng”.

 

Helse- og oppvekstfag

I dette opplegget får elevene kjennskap til helserelaterte og arbeidsrelaterte spørsmål knyttet til arbeiderklassen i perioden fra 1850 til 1950.

Elevene får muligheten til å reflektere rundt hygiene og sykdom, kosthold, hverdagsliv og kvinners stilling i arbeidslivet da – og nå.

I omvisningen presenteres det helsefaglige i et større samfunnsmessig perspektiv. Vi ser på det offentliges ansvar overfor innbyggerne som en konsekvens av den nye tiden rundt den industrielle revolusjon, og undersøker sammenhengen med utviklingen av velferdsstaten.

Vandringen varer ca 60 minutter og inkluderer et besøk i arbeiderboligen Brenna. Her blir hverdagslivet aktualisert på en nær måte, og elevene får oppleve hvilken betydning hjemmets innredning og fasiliteter hadde for helsen.

Pris kr 500,-

Kompetansemål for læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

  • “Gjere greie for samanhengar mellom helse og livsstil”.
  • “Gjere greie for kva den enkelte kan gjere for å halde ved lag eit godt immunforsvar og førebyggje smittespreiing, og forklare kva smittespreiing kan føre til”.
  • “Drøfte korleis endringar i samfunnet påverkar yrkesutøvinga i oppvekst-, helse- og sosialsektoren”.

 

Vandre med elevene på egenhånd?

Vil du ta med elevene på vandring langs Akerselva på egenhånd? Her kan du lese om ulike turer langs elva.

Praktisk Informasjon