Covid-19: Museet og museumsbutikkene er midlertidig lukket. Les mer | Digitale opplevelser

Bestilling

Miriam Rösler mir@oslomuseum.no / 40 20 46 39

Akerselva var tekstilindustriens kraftkilde. Industrien endret byen både demografisk, økonomisk, politisk og sosialt. Fabrikkbygningene og boligene er bevart, og disse danner rammen rundt undervisningen.

I dette autentiske fabrikkmiljøet formidler vi små og store fortellinger om arbeidslivet og hverdagen. Elevene tas med i samtaler om temaer som arbeiderklassens fremvekst, om arbeiderbevegelsens krav, fagforeninger, den nye teknologien, mulighetene og optimismen, og den økonomiske vekstens betydning.

Vi tar elevene med til et besøk i en arbeiderbolig fra 1848. I en liten leilighet på 20 m2 der seks personer delte husly gis det rom for refleksjon og undring.

Elevene inviteres også med i den fargerike utstillingen på Arbeidermuseet. Her kan elevene undersøke ulike temaer fra industrihistorien gjennom kilder, litteratur og gjenstander.

Ressurser til for- og etterarbeid

Vandre med elevene på egenhånd?

Vil du ta med elevene på vandring langs Akerselva på egenhånd? Her kan du lese om ulike turer langs elva.

Fra læreplanen i historie, fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram og påbygging til generell studiekompetanse, kompetansemål etter Vg3, samfunn og mennesker i tid:

– Gjør rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet

 

Undervisningsopplegget egner seg også for helsefagarbeid og andre samfunnsfag.

Praktisk Informasjon