Akerselva var tekstilindustriens kraftkilde. Industrien endret byen både demografisk, økonomisk, politisk og sosialt. Fabrikkbygningene og boligene er bevart, og disse danner rammen rundt undervisningen.

I dette autentiske fabrikkmiljøet formidler vi små og store fortellinger om arbeidslivet og hverdagen. Elevene tas med i samtaler om temaer som arbeiderklassens fremvekst, om arbeiderbevegelsens krav, fagforeninger, den nye teknologien, mulighetene og optimismen, og den økonomiske vekstens betydning.

Vi tar elevene med til et besøk i en arbeiderbolig fra 1848. I en liten leilighet på 20 m2 der seks personer delte husly gis det rom for refleksjon og undring.

Elevene inviteres også med i den fargerike utstillingen på Arbeidermuseet. Her kan elevene undersøke ulike temaer fra industrihistorien gjennom kilder, litteratur og gjenstander.

Ressurser til for- og etterarbeid

Vandre med elevene på egenhånd?

Vil du ta med elevene på vandring langs Akerselva på egenhånd? Her kan du lese om ulike turer langs elva.

Fra læreplanen i samfunnskunnskap vg1/vg2:

– Utforske og beskrive hvordan organiseringen av samfunnet og arbeidslivet i Norge har endret seg, og drøfte hvordan den nordiske samfunnsmodellen møter utfordringer enkeltpersoner og samfunnet står overfor

– Utforske og drøfte hvordan næringsgrunnlag, innovasjon og teknologi former og påvirker arbeidsliv og lokalsamfunn i Norge

– Drøfte sammenhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i et globalt og bærekraftig perspektiv

Fra læreplanen i historie vg3:

– Reflektere over hvordan teknologiske omveltninger fra den industrielle revolusjonen til i dag har endret menneskers liv og formet forventninger til framtiden