Vi har åpent! Fra lørdag 29. mai kan du besøke alle våre utstillinger igjen. Les mer | Digitale opplevelser 

Bestilling

Miriam Rösler mir@oslomuseum.no / 40 20 46 39

Om nyrealisme, heimstaddiktning og industriarbeidernes hverdag.

Oskar Braaten. FOTO: Wikipedia commons

Vi vandrer i østkantdikterens fotspor og hører utdrag fra Braatens litteratur. Elevene får oppleve stedene som Braaten har diktet om i novellene, skuespillene og romanene han har skrevet. Våre omvisere leser utdrag fra utvalgte noveller, og setter diktningen inn i en litteraturhistorisk sammenheng.

Vi trekker også historiske linjer til Braatens nære fortid og samtid. Omvisningen lar seg dermed godt kombinere med historieundervisning om industriell revolusjon fra 1850 og fremover.

 

Fra læreplanen i norsk, kompetansemål etter VG3:

– Analysere, tolke og sammenligne et utvalg sentrale norske og noen internasjonale tekster fra ulike litterære tradisjoner fra romantikken til i dag, og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng

Praktisk Informasjon