Bestilling

Miriam Rösler mir@oslomuseum.no / 40 20 46 39

I Oskar Braathens fotspor

Om nyrealisme, heimstaddiktning og industriarbeidernes hverdag.

Vi vandrer i østkantdikterens fotspor og hører utdrag fra Braatens litteratur. Elevene får oppleve stedene som Braaten har diktet om i novellene, skuespillene og romanene han har skrevet. Våre omvisere leser utdrag fra utvalgte noveller, og setter diktningen inn i en litteraturhistorisk sammenheng.

Vi trekker også historiske linjer til Braatens nære fortid og samtid. Omvisningen lar seg dermed godt kombinere med historieundervisning om industriell revolusjon fra 1850 og fremover.

Oskar Braaten. FOTO: Wikipedia commons

Kompetansemål for læreplan i norsk etter VG3 – studieforberedende program

“Analysere, tolke og sammenligne et utvalg sentrale norske og noen internasjonale tekster fra ulike litterære tradisjoner fra romantikken til i dag, og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng”.

 

Praktisk Informasjon