Covid-19: Museet og museumsbutikkene er midlertidig lukket. Les mer | Digitale opplevelser

Bestilling

Marte Marie Ofstad marte.marie.ofstad@oslomuseum.no / 988 66 527

Det er typisk oss å ha fordommer. Hvor kommer de fra og er de egentlig så farlige? 

Gjennom humor, kunst og interaktivitet blir elevene oppfordret til å dele egne fordommer. Nettopp ved å avdekke våre egne fordommer, kan vi ta tak i dem og gjøre noe med dem.

  • Vi kommer inn på temaer som diskriminering, menneskerettigheter, frykt, hat og toleranse.
  • Elevene skal bruke kunstinstallasjonen The Extractor. Resultatene av dette analyseres, og blir en del av den store fordomsskogen i utstillingen.

Marte Marie Ofstad er tilgjengelig på telefon tirsdager, onsdager og torsdager.

 

Fra læreplanen i samfunnskunnskap, 8.–10. trinn:

– Gjere greie for omgrepa haldningar, fordommar og rasisme og vurdere korleis haldningar kan bli påverka (…)

Fra læreplanen i politikk og demokrati, Vg1/Vg2:

– Drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette samt diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar

Praktisk Informasjon