Bestilling

Marte Marie Ofstad marte.marie.ofstad@oslomuseum.no / 94 01 19 12

Det er typisk oss å ha fordommer. Hvor kommer de fra og er de egentlig så farlige? 

Gjennom humor, kunst og interaktivitet blir elevene oppfordret til å dele egne fordommer. Nettopp ved å avdekke våre egne fordommer, kan vi ta tak i dem og gjøre noe med dem.

• Vi kommer inn på temaer som diskriminering, menneskerettigheter, frykt, hat og toleranse.
• Elevene skal bruke kunstinstallasjonen The Extractor. Resultatene av dette analyseres, og blir en del av den store fordomsskogen i utstillingen.

 

Fra lærerplanen:

Samfunnskunnskap, 8.-10. trinn: gjere greie for omgrepa haldningar, fordommar
og rasisme og vurdere korleis haldningar kan bli påverka (…)

Politikk og demokrati, Vg1/Vg2: drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette samt diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar.

Praktisk Informasjon