Kom og lek i bakgården vår! Kast på stikka, hopp paradis og prøv lykken med hestesko. Bli med på hestekjøring mellom Lilleborg torg og Hønse-Lovisas hus.

Første lørdagen i måneden, i september, oktober og november, kan du komme til oss for å leke i bakgården og kjøre hest og kjerre mellom Lilleborg og Hønse-Lovisas hus. Det er gratis hop-on/hop-off gjennom dagen og det er bare å kaste deg med når du har lyst.

Hestekjøringen er et samarbeid med 8.2 på Lilleborg.


Foto: Cecilie Sunde Lien

Foto (f.v.): Ukjent / Oslo Museum, Henrik Ørsted / Oslo Museum, Aage Storløkken / Oslo Museum

Praktisk Informasjon