Om industri, fabrikkjenter og arbeidermiljø på Sagene i den tidlige industrien.

Hvilke arbeidsforhold hadde arbeiderne som jobbet i tekstilindustrien på Sagene? Hvordan bodde de?

Bli med på foredrag i arbeidskirken på Torshov når foredragsholder Bernt Bølviken forteller om arbeiderhistorie i tekstilindustrien.

Bernt Bølviken er historiker, pensjonert forlagsmann og tilkallingsvert på Arbeidermuseet/Oslo Museum.

Etter foredraget blir det omvisning i kirken ved prest Hanne Ingrid Slåtten.

Arrangementet er gratis. Enkel bevertning.

Sted: Torshov kirke, Åsengata 25

Velkommen!