Hanni Kamaly blander historie og fiksjon for å synliggjøre måten makt ble brukt for å kontrollere "de andre" sine kropper. Hun ser nærmere på hvordan samfunnet fortsatt er preget av en rasistisk praksis.

Menneskekroppen er sentral i Hanni Kamalys kunstnerskap. I videoarbeidet “Head, Hand, Eye” synliggjøres måten makt alltid har vært brukt for å kontrollere og avmenneskeliggjøre “de andre” sine kropper, som del av en koloniseringsprosess.

Tittelen på verket refererer til avkapping av kroppsdeler satt i system av de europeiske kolonimaktene, og hvordan kroppsdelene ble tatt i beslag som symbolske gjenstander på makt og som studieobjekter på europeiske museer.

“Head, Hand, Eye” står i tematisk sammenheng med Santiago Mostyns videoarbeid “Citizen”.

Interkulturelt Museum gjør oppmerksom på sterke bilder i videoen og anbefaler 18-års aldersgrense


Hanni Kamaly er utdannet fra Universitetet i Bergen, Fakultet for Kunst og Design og Kunsthögskolan i Malmö (MFA).

I samarbeid med TrAP

Praktisk Informasjon