10 år etter terrorhendelsene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011 har profesjonelle kunstnere, ungdom og publikum samlet seg for å utforske og bearbeide sorg gjennom kunst. Resultatet vises nå i en egen utstilling på Interkulturelt Museum og i et stort utendørs veggmaleri.

Good Mourning kan oversettes til «god sorg», og har den kongolesiske sørgetradisjonen Matanga som utgangspunkt, der berørte møtes og forenes i sorgen gjennom ulike ritualer. I sommer gikk kunstnere, ungdom fra bydelen og publikum sammen for å bearbeide sorgen knyttet til 22. juli gjennom felles arbeid med kunstneriske uttrykk. Målet har vært å finne ulike måter å løfte blikket mot håpet og stå sammen på tvers av livserfaringer, alder, profesjon, sosioøkonomiske ulikheter og etnisitet.

Nå har prosjektet blitt en utstilling. Se den på Interkulturelt Museum fra 9. september.


Good Mourning – 10 år etter 22. juli er et samarbeid mellom RAI (Rafiki Arts Initativ), JOY (Joint Organistation for Youth), Interkulturelt Museum, UKS og Bydel Gamle Oslo.

Verkstedene ble ledet av RAIs kunstnere Lidiya Solomon, Marie Cole, Anas Salameh, Khalid Shatta, Dariusz Wojdyga og Nicole Rafiki.

Prosjektet er støttet av Fritt Ord, Sparebankstiftelsen, Oslo Kommune og Kulturrådet

Foto: Gloria o’kemunto

Fritt Ord
Sparebankstiftelsen

Praktisk Informasjon