Hvordan vil vi oppleve og praktisere kjærlighet i fremtiden? Masterstudentene i Design ved KHiO presenterer sine fremtidsvisjoner for menneskelig kjærlighetsliv.

Se filmene studentene har laget her.

Information in English below.

Kjærlighet er et grunnleggende menneskelig behov, og samtidig et uforklarlig fenomen. Den oppfattes og praktiseres på mangfoldige måter på tvers av tid og sosiale sammenhenger. Kjærlighet er både en individuell og privat erfaring og et offentlig anliggende. På den ene siden fremmer vi den enkeltes rett til å elske fritt. På samme tid er kjærlighetslivene våre strengt regulert av samfunnet rundt oss.

Med basis i egne undersøkelser av ulik praksis og opplevelse av kjærlighet i vårt samfunn, har mastestudentene i Design ved KHiO tatt i bruk metoder fra fremtidsforskningsprosjektet CoFutures. Resultatet er syv ulike visjoner for fremtidig menneskelig kjærlighetsliv. Fremtidsprospektene skisserer mulige vilkår og praksis for kjærlighet som spenner mellom dystopiske, fantasifulle og håpefulle. På denne måten retter oppmerksomhet mot fremtiden blikket tilbake mot tilstander i vårt samfunn.

Prosjekter er et samarbeid mellom KHiO, Interkulturelt Museum og forskingsgruppen CoFutures ved UiO.


Deltakere

KHIO Designs masterstudenter Jens Kristoffer Bøyesen Vik, Anna Noll, Anna Øren, Sana Khan Niazi, Hallbjørn Kjellson Hognestad, Sindre Buraas, Nina Havermans og professor Toni Kauppilla.

Bergsveinn Thorsson and Bodhisattva Chattopadhyay fra CoFutures, et internasjonalt forskningsprosjekt om contemporary Global Futurisms, UiO.

Gazi Ôzcan og Annelise Bothner-By fra Interkulturelt Museum. Deltagere i Interkulturelt Museums pågående dokumentasjon av om forelskelse, kjærlighet og pardannelse i det mangfoldige Oslo.

Future of love – English

How will we perceive and practise love in the future? The Masterstudents in Design at KHiO have explored possible futures for human love life and present their prospective visons.

Watch the films here.

Love is vital in human life, yet it is not quite definable. The perceptions and practises of love occur in disparate ways across time and society. Love is both a private and public issue. We do believe in the individual right to love freely, yet our love life is closely connected to various structures in our societies.

Beginning with inquiries into various present love practises, the Master students have speculated further possible future scenarios on how the perceptions of these social relationships and situations might evolve for the next generations.

The project has been a joint venture between KHiO, Intercultural Museum in Oslo and the CoFutures research project at UiO. The students have developed seven different prospective design visions to postulate the theme to spark public debate. The presented works span between dystopia, fantasy and hope, to help us to imagine possible futures for love and give an occasion to consider the state of things in our present. The works are displayed in online video format.


Contributors

KHiO Design Master students Jens Kristoffer Bøyesen Vik, Anna Noll, Anna Øren, Sana Khan Niazi, Hallbjørn Kjellson Hognestad, Sindre Buraas, Nina Havermans and Professor Toni Kauppilla.

Bergsveinn Thorsson and Bodhisattva Chattopadhyay from CoFutures, an international research group working on contemporary Global Futurisms, UiO.

Gazi Ôzcan and Annelise Bothner-By from Interkulturelt Museum and the museums ongoing documentation project on love practises in diverse Oslo.