Rodeløkken barneasyl i 1900

Asylet ble opprettet i 1881 og senere flyttet fra Gøteborggata 24 til Helgesens gate 64, Petrus menighetshus. FOTO: Ukjent person / Oslo Museum

Rodeløkken barneasyl i 1920

FOTO: Ukjent person / Oslo Museum

Rodeløkken barneasyl i 1920

Hvilestund. FOTO: Ukjent person / Oslo Museum

Frelsesarmeens barnekrybbe rundt 1910

FOTO: Anders Beer Wilse / Oslo Museum

Frelsesarmeens barnekrybbe rundt 1910

Kroppsvask i badestampen. FOTO: Anders Beer Wilse / Oslo Museum

Tøyenkirkens barnekrybbe rundt 1930

Sove- og spisesal. FOTO: Esther Langberg / Oslo Museum

Ullern barnekrybbe i 1940

Sponhoggveien 1. FOTO: Rigmor Dahl Delphin / Oslo Museum

Arbeidsstue for barn rundt 1920

Kampen, Normannsgata 8. Arbeidsstue var et tilbud for barn etter skoletid, en forløper til dagens aktivitetsskole (AKS). FOTO: Anders Beer Wilse / Oslo Museum

Arbeidsstue på Kampen rundt 1930

Gutter og skomakerarbeid. FOTO: Anders Beer Wilse / Oslo Museum

Barn på vei til parken rundt 1950

Frognerparken, lekeplassen. FOTO: Ragnar Johansen / Oslo Museum

Barnepark i Bjølsenparken i 1953

Damen i forgrunnen er “tante Zora”. FOTO: Paul Andreas Røstad / Oslo Museum

Barn fra Hegdehaugen daghjem rundt 1945–56

Daghjemmet fungerte som en videreutvikling av barneasylet, en slags heldagsbarnehage. FOTO: Haug-Foto / Oslo Museum

Barnehage på Marienlyst rundt 1940

Gardeveien 4. FOTO: Esther Langberg / Oslo Museum

Barnehagelek i 1953

FOTO: Paul Andreas Røstad / Oslo Museum

Litteratur

Flood, Grethe (1997), Barneasylene: Dager med «Leg og passende Beskjæftigelse», Tobias 4, Hentet fra /www.oslo.kommune.no/OBA/tobias/tobiasarFkler/t4974.htm

Tømmerbakke, E.R., Miljeteig-Olssen, Per (red.) (1987) Fra asyl til barnehage: barnehager i Norge i 150 år. Oslo: Universitetsforlaget

NOU 2012: 1. (2012) Til barnas beste – Ny lovgivning for barnehagene. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2012-1/id669113/sec4

Statistisk sentrabyrå. (2020) Barnehager. Hentet fra https://www.ssb.no/barnehager

 

Innhold ved Helene Huljev / Bymuseet