Bestilling

Miriam Rösler mir@oslomuseum.no / 40 20 46 39

Historien blir levende når elevene leter og finner spennende historiske hus på Sagene.

Elevaktivt undervisningsopplegg: Elevene får utdelt kart og fotobok som viser gamle fotografier av husene som fremdeles står. De samarbeider i små grupper, finner stedene og leser om dem. Det er om å gjøre å plassere stedene riktig på kartet. Opplegget avsluttes med en oppsummering i utstillingen på Arbeidermuseet.

Tilbudet er tverrfaglig og kombinerer geografi, norsk, historie og fysisk aktivitet.

Varighet: 120 minutter

Praktisk Informasjon