De siste ukene har mediene rettet søkelyset mot Grønland og trukket fram negative trekk ved utviklingen i området. Er tilstanden faktisk så ille? Og hva bør i så fall gjøres?

Hvilke planer og strategier finnes for Grønlands utfordringer? Hvordan gjør vi Grønland til et bedre sted for oss som bor, jobber og ferdes her?

I panelet

Teodor Nordenstrøm Bruu/ Leder, Arbeidsutvalget bydel Gamle Oslo (Miljøpartiet De Grønne)

Leif Roberg / Nestleder i Oppvekstkomiteen (Venstre)

Stian Amadeus Antonsen/ Medlem, Arbeidsutvalget bydel Gamle Oslo (Sosialisisk Venstreparti)

Agnes Nærland Viljugrein/ Nestleder, Arbeidsutvalget (Arbeiderpartiet)

Tejran Tham Vinje/ Medlem, Bydelsutvalget og Byutviklingskomiteen (Høyre)

Olaf Svorstøl /Medlem, Bydelsutvalget og Oppvekstkomiteen (Rødt)

Anette Rødsand Lund / Politioverbetjent og seksjonsleder, Kriminalitetsforebyggende seksjon i Oslo politidistrikt

Tore Soldal / Enhetsleder i Sentrum, Oslo politidistrikt

Ordstyrer Ingar Brattbakk fra Oslo Met, ledet forskningsarbeidet med stedsanalysen «På sporet av det nye Grønland»

Det vil være satt av god tid til diskusjon mellom panelet og salen.

 

Praktisk Informasjon