Velkommen til oss! Alle våre utstillinger er åpne. Info om Covid-19 og smittevern

Bestilling

Line Rogstad Wikan / lrw@oslomuseum.no

Kos, arbeid, nytte, lek, statussymbol og terapi

Dyrene betyr mye for oss mennesker, men hva har vi betydd for dyrene? Utstillingen Dyr i byen belyser forholdet mellom byens befolkning og dyrene som gjennom ulike tider har vært og fremdeles er i byen.

Bærekraft og miljø har en sentral rolle i formidlingen vår, der elevene inviteres til lek, opplevelse gjennom flere sanser, samtaler, refleksjon og diskusjon.

Opplegget er tilpasset de ulike klassetrinnene. Vi tilbyr også omvisning for barnehager.

Mer om utstillingen “Dyr i byen”

Fra rammeplanen og læreplanene i samfunnsfag og KRLE/RLE, tverrfaglig tema «Bærekraftig utvikling»:

– Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. (…) Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen.

– (…) elevane forstår samanhengen mellom dei sosiale, økonomiske og miljømessige forholda ved berekraft. Kunnskap om samanhengar mellom natur og samfunn, om korleis menneska påverkar klima og miljø, og om korleis levekår, levesett og demografi heng saman, bidreg til denne forståinga.

– (…) elevene kan reflektere over hvordan menneske, miljø og samfunn påvirker hverandre, og over hvordan de kan ta ansvarlige valg.

Praktisk Informasjon