Bestilling

Reidun Johannessen 94 08 39 82 / raj@oslomuseum.no

Kos, arbeid, nytte, lek, statussymbol og terapi

Dyrene betyr mye for oss mennesker, men hva har vi betydd for dyrene? Utstillingen Dyr i byen belyser forholdet mellom byens befolkning og dyrene som gjennom ulike tider har vært og fremdeles er i byen.

Bærekraft og miljø har en sentral rolle i formidlingen vår, der elevene inviteres til lek, opplevelse gjennom flere sanser, samtaler, refleksjon og diskusjon.

Opplegget er tilpasset de ulike klassetrinnene. Vi tilbyr også omvisning for barnehager.

Mer om utstillingen “Dyr i byen”


Fra rammeplanen og læreplanene i samfunnsfag, naturfag, religion og etikk

Barnehage og grunntrinn
•Få kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lære av naturen og
utvikle respekt og begynnende forståelse for hvordan ta vare på naturen
• Fortelle om dyr i nærområdet, diskutere dyrevelferd og skille mellom meninger

Mellomtrinn
• Forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis

Ungdomstrinn
• Observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner

Videregående
• Diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling og forholdet mellom dei
• Føre dialog med andre om aktuelle etiske spørsmål

Praktisk Informasjon