Undervisningstilbud om den industrielle revolusjonen i Norge

Eksterne lenker til NDLA.

Akerselva og den industrielle revolusjonen i Oslo

I dette undervisningsopplegget kan du lese om Akerselvas betydning for den industrielle revolusjonen i Norge på 1850-tallet. Det var nemlig tekstilindustrien som startet det hele.

Les fagartikkelen om Akerselva og den industrielle revolusjonen i Oslo her

Den «blå» siden ved industrialiseringen: kapitalismens kraft

Om masseproduksjon av vevde tekstiler, industrigründere, befolkningsøkning og økonomisk drivkraft.

Les fagartikkelen om den blå siden ved industrialiseringen

 

 

Den «røde» siden ved industrialiseringen: arbeidslivets utfordringer

Fabrikkledelsen og arbeidere foran Veveri A, Nydalens Compagnie i 1877.
FOTO: Per Adolf Thorén / Norsk Teknisk Museum

Om fremveksten av arbeiderbevegelsen i en tid hvor arbeidslivet ikke var regulert av avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Les fagartikkelen om den røde siden ved industrialiseringen

Fra læreplanen i samfunnskunnskap vg1/vg2 (SAK01‑01):

– Utforske og beskrive korleis organiseringa av samfunnet og arbeidslivet i Noreg har endra seg, og drøfte korleis den nordiske samfunnsmodellen møter utfordringar enkeltpersonar og samfunnet står overfor

– Utforske og drøfte korleis næringsgrunnlag, innovasjon og teknologi formar og påverkar arbeidsliv og lokalsamfunn i Noreg

– Drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv