Debatt om Grønlands fremtid

Oslo kommune har nettopp lagt frem en omfattende tiltaksliste for byutviklingen på Grønland, og er i gang med et områdeløft. Samtidig har Grønland et særpreg som er vanskelig å planlegge seg til, og dessuten et sprell levende sivilsamfunn. Det bor ca 10.000 mennesker her – hva vil de, og hvor mye bestemmer de i den byutviklinga som nå er i full fart?

Interkulturelt Museum inviterer i samarbeid med områdeløft Grønland til debatt om byutvikling på Grønland og Vaterland.
Leder av byutviklingskomiteen Victoria Marie Evensen (AP), James Stove Lorentzen (H) og Espen Ophaug (V) er klare til debatt!

Ordstyrer Ingar Brattbakk fra Oslo Met, ledet forskningsarbeidet med stedsanalysen «På sporet av det nye Grønland».

Debatten er en del av Interkulturelt Museums Grønlandssatsning denne våren, og er aktuell i forbindelse med det pågående områdeløftet på Grønland.

Praktisk Informasjon