Bestilling

Marte Marie Ofstad marte.marie.ofstad@oslomuseum.no / 988 66 527
Marte er tilgjengelig på telefon tirsdager, onsdager og torsdager

Hva er så spesielt med Grønland? Har elevene fordommer mot bydelen? Ta pulsen på Norges mest internasjonale bydel!

Museumspedagogen viser elevene Grønland med mål om å skape en bedre forståelse for hvordan kultur og samfunnsutvikling henger sammen.

Velg mellom to byvandringer:

  • Tøyengata forever
    Innvandringshistorie, arbeiderområde og næringsliv. Vi besøker museumsleiligheten vår, som faktisk er en innvandrerleilighet!
  • Grønland for «grønnskollinger»
    Innvandringshistorie, religiøst mangfold og næringsliv. Grønlands torg har alltid vært en møteplass, men hvorfor?

Fra læreplanen i samfunnsfag, kompetansemål etter VG1/VG2:

– Innhente informasjon om forskjellige former for sosial ulikskap i Noreg og drøfte samanhengen mellom ulikskap og utanforskap

– Reflektere over likskapar og ulikskapar i kulturuttrykk, identitet og levesett innanfor og mellom majoritet og minoritet i Noreg og Sápmi/Sábme/Sáepmie

– […] Drøfte samanhengen mellom ulikskap og utanforskap

Fra læreplanen i Politikk, individ og samfunn:

– Definere begrepet velferd, finne fram til informasjon om velferdsforskjeller i Norge og diskutere konsekvenser av forskjellene

– Diskutere årsaker til utviklingen av bosettingsmønstre i Norge i nyere tid

– Gjengi og bruke teorier om lagdeling og klasser for å forklare sosial ulikhet

Fra læreplanen i helse- og oppvekstfag VG1:

– Vurdere kva som fremjar psykisk og fysisk helse, og korleis ein kan førebyggje livsstilssjukdommar og hindre smitte

– Bruke hygieniske prinsipp for å fremje god helse

– Drøfte og gi døme på kva den enkelte og samfunnet kan gjere for å betre si eiga helse og folkehelsa

 

Også aktuelt for fag som Salg, service og reiseliv og Geografi

Praktisk Informasjon