Hva er så spesielt med Grønland? Har elevene fordommer mot bydelen? Ta pulsen på Norges mest internasjonale bydel!

Museumspedagogen viser elevene Grønland med mål om å skape en bedre forståelse for hvordan kultur og samfunnsutvikling henger sammen.

Velg mellom to byvandringer:

  • Tøyengata forever
    Innvandringshistorie, arbeiderområde og næringsliv. Vi besøker museumsleiligheten vår, som faktisk er en innvandrerleilighet!
  • Grønland for «grønnskollinger»
    Innvandringshistorie, religiøst mangfold og næringsliv. Grønlands torg har alltid vært en møteplass, men hvorfor?

Varighet: Ca. 1 time

Fra læreplanen i samfunnsfag, kompetansemål etter VG1/VG2:

– Innhente informasjon om forskjellige former for sosial ulikskap i Noreg og drøfte samanhengen mellom ulikskap og utanforskap

– Reflektere over likskapar og ulikskapar i kulturuttrykk, identitet og levesett innanfor og mellom majoritet og minoritet i Noreg og Sápmi/Sábme/Sáepmie

– […] Drøfte samanhengen mellom ulikskap og utanforskap

Fra læreplanen i Politikk, individ og samfunn:

– Definere begrepet velferd, finne fram til informasjon om velferdsforskjeller i Norge og diskutere konsekvenser av forskjellene

– Diskutere årsaker til utviklingen av bosettingsmønstre i Norge i nyere tid

– Gjengi og bruke teorier om lagdeling og klasser for å forklare sosial ulikhet

Fra læreplanen i helse- og oppvekstfag VG1:

– Vurdere kva som fremjar psykisk og fysisk helse, og korleis ein kan førebyggje livsstilssjukdommar og hindre smitte

– Bruke hygieniske prinsipp for å fremje god helse

– Drøfte og gi døme på kva den enkelte og samfunnet kan gjere for å betre si eiga helse og folkehelsa

 

Også aktuelt for fag som Salg, service og reiseliv og Geografi