Hva er så spesielt med Grønland? Har elevene fordommer mot bydelen? Ta pulsen på Norges mest internasjonale bydel!

Museumspedagogen viser elevene Grønland med mål om å skape en bedre forståelse for hvordan kultur og samfunnsutvikling henger sammen.

Velg mellom to byvandringer:

  • Tøyengata forever
    Innvandringshistorie, arbeiderområde og næringsliv. Vi besøker museumsleiligheten vår, som faktisk er en innvandrerleilighet!
  • Grønland for «grønnskollinger»
    Innvandringshistorie, religiøst mangfold og næringsliv. Grønlands torg har alltid vært en møteplass, men hvorfor?

Varighet: Ca. 1 time

Fra læreplanen i samfunnsfag, kompetansemål etter 10. trinn:

– Drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk

– Reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald

– Reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst.

Fra læreplanen i KRLE, kompetansemål etter 10. trinn:

– Utforske og presentere religiøst mangfold og religiøse praksiser utenfor etablerte religionssamfunn