Bestilling

Marte Marie Ofstad marte.marie.ofstad@oslomuseum.no / 988 66 527
Marte er tilgjengelig på telefon tirsdager, onsdager og torsdager

Hva er så spesielt med Grønland? Har elevene fordommer mot bydelen? Ta pulsen på Norges mest internasjonale bydel!

Museumspedagogen viser elevene Grønland med mål om å skape en bedre forståelse for hvordan kultur og samfunnsutvikling henger sammen.

Velg mellom to byvandringer:

  • Tøyengata forever
    Innvandringshistorie, arbeiderområde og næringsliv. Vi besøker museumsleiligheten vår, som faktisk er en innvandrerleilighet!
  • Grønland for «grønnskollinger»
    Innvandringshistorie, religiøst mangfold og næringsliv. Grønlands torg har alltid vært en møteplass, men hvorfor?

Fra læreplanen i samfunnsfag, kompetansemål etter 10. trinn:

– Drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk

– Reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald

– Reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst.

Fra læreplanen i KRLE, kompetansemål etter 10. trinn:

– Utforske og presentere religiøst mangfold og religiøse praksiser utenfor etablerte religionssamfunn

Praktisk Informasjon