Covid-19: Museet og museumsbutikkene er midlertidig lukket. Les mer | Digitale opplevelser

Bestilling

Marte Marie Ofstad marte.marie.ofstad@oslomuseum.no / 988 66 527

Hva er så spesielt med Grønland? Har elevene fordommer mot bydelen? Ta pulsen på Norges mest internasjonale bydel!

Museumspedagogen viser elevene Grønland med mål om å skape en bedre forståelse for hvordan kultur og samfunnsutvikling henger sammen.

Velg mellom to byvandringer:

  • Tøyengata forever
    Innvandringshistorie, arbeiderområde og næringsliv. Vi besøker museumsleiligheten vår, som faktisk er en innvandrerleilighet!
  • Grønland for «grønnskollinger»
    Innvandringshistorie, religiøst mangfold og næringsliv. Grønlands torg har alltid vært en møteplass, men hvorfor?

Fra læreplanen i samfunnsfag, kompetansemål etter 10. trinn:

– Gje døme på og diskutere kulturelle variasjonar og drøfte moglegheiter og utfordringa i fleirkulturelle samfunn.

– Reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst.

Fra læreplanen i KRLE, kompetansemål etter 10. trinn:

– Identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom.

Praktisk Informasjon